گل سرخ Rosa gallica L

گل سرخ Rosa gallica L

دسته: قابض, گیاهان دارویی
 •  خوردن آب غنچه خشک آن خفقان گرم را رفع می کند و ضعف قلب را بر طرف می سازد و اسهالهای گرم را بند می آورد.
 • قطره عصاره غنچه گل سرخ برای رفع سر درد گرم و چشم و گوش درد و ضماد.
 • غنچه تازه آن برای درد سر و مضمضه دم کرده آن برای تقویت دندان و لثه.
 • مالیدن گرد خشک آن به دندان و لثه زخمهای دهان را خوب می کند.
تحویل اکسپرس
پشتیبانی 24 ساعته
پرداخت در محل
7 روز ضمانت بازگشت
ضمانت اصل بودن کالا

نقد و بررسی

مشخصات گل سرخ

در کتب طب سنتی (ورد احمر بستانی) نام برده می شود. به فارسی انواع آن را «گل سرخ» و نوع خیلی معطر آن را (گل محمدی) گویند. به فرانسوی Rose de France و Rose de province و به انگلیسی Red rose, French rose گفته می شود. گیاهی است از خانواده Rosaceae ، نام علمی آن  Rosa gallica L می باشد. گلهای زیبای سرخ معمولی که پرورش داده می شوند، پیوندهایی از انواع مورد نظر و پرورشی می باشند.
گل سرخ درختچه ای است کوچک با شاخه های گل دهنده خمیده تیغدار با تیغهای درشت و ریز. تیغهای درشت آن مسطح خمیده و به شکل داس است و با تيغهای ریز آن غده ای همراه است. برگهایش دارای 3-5 برگچه و هر برگچه دارای دندانه است.

رگبرگهای پشت برگ

گل سرخ
گل سرخ

مشخص و به هم رفته است. برگچه ها چرمی، بیضی شکل نوک تیز به طول 3-5 سانتی متر است. روی برگچه ها صاف و سبز و پشت آن سبز کمرنگ و رگبرگهایش خزی و نمدی است و با کرکهای غدهای پوشیده شده و تا سطح پیاله گل کشیده شده است. میوه آن گرد با تخم مرغی به طول 1/5 سانتی متر می باشد که در داخل برجستگی کوزه ای شکل زیر گلبرگها قرار دارد. گل سرخ به طور وحشی در جنگلهای مینودشت در 300 متر ارتفاع دیده می شود و در مناطق مختلف البرز و در اراک نیز انتشار دارد. تکثیر این نوع گل سرخ معمولاٌ از طریق تقسیم پایه های آن و گرفتن پایه جدید و یا از طریق خوابانیدن انجام می گیرد. انواع دورگ پرپر که در گلکاری معمول است از طریق قلمه و پیوند ازدیاد می شود.

 

خواص دارویی گل سرخ

 • غنچه های میوه قرمز شده گل سرخ معطر، کمی تلخ و کمی شیرین است.
 • از نظر طبیعت طبق نظر عده ای از حکمای طب سنتی مرکب القوى است ولی عده زیادی آن را کمی سرد و خشک می دانند و عده ای نیز معتدل ولی قابض ذکر می کنند.
 • از نظر خواص معتقدند که مقوی و فرح آور است.
 • گلبرگها و غنچه تازه آن مسهل است و مسکن صفرا و بلغم رقيق ولی خشک شده آن قابض است.
 • اگر 80 گرم گلبرگ و غنچه تازه آن را بخورند، مسهل است و چندین بار عمل می کند.
 • عصاره برگ گل سرخ که در سایه خشک شده باشد، برای جلو گیری از خونریزی از سینه و قطع اخلاط خونی و رفع رطوبتهای معده مفید است و قبض و يبوست آن بیشتر از غنچه و برگ گل خشک آن است.
 •  خوردن آب غنچه خشک آن خفقان گرم را رفع می کند و ضعف قلب را بر طرف می سازد و اسهالهای گرم را بند می آورد.
 • قطره عصاره غنچه گل سرخ برای رفع سر درد گرم و چشم و گوش درد و ضماد
 • غنچه تازه آن برای درد سر و مضمضه دم کرده آن برای تقویت دندان و لثه
 • مالیدن گرد خشک آن به دندان و لثه زخمهای دهان را خوب می کند.
 • مضمضه و غرغره دم کرده آن با عدس و کافور و بوییدن آن، مقوی دل و دماغ است ولی در اشخاص ضعیف ممکن است باعث ایجاد عطسه، زکام، ورم و آماس خونی شود و در بعضی اشخاص برعکس این عوارض را تسکین می دهد.
 • از این نظر در مورد اشخاص گرم مزاج مضمضه و بوییدن آن حتما باید با کافور توأم باشد.
 • ضماد غنچه های خشک آن برای خشک کردن رطوبتها و ضماد تازه آن برای ورم مقعده نافع است.
 • اگر با دم کرده آن تنقیه شود، برای زخمهای روده مفید است.
 • پاشیدن گرد خشک آن برای رفع جوش و التيام زخمها بخصوص زخم آبله و خشک نمودن آن زخمها و دانه های آن و همچنین برای قطع سیلان از رحم و رفع بدبویی مفید است و باعث خوشبویی و قبض آن می باشد.
 • ضماد تازه آن برای قطع زگیل، ناراحتی های پوستی، رویانیدن گوشت تازه بر زخمهای عمیق، تحلیل ورمهای گرم و شکستگی اعضا نافع است.
 • مالیدن آن در حمام برای رفع بدبویی عرق و پاشیدن گرد آن با برگ مورد برای قطع عرق مفید است.
 • مضر نیروی جنسی است و ایجاد تشنگی می نماید و از این نظر باید با انیسون خورده شود.
 • مقدار خوراک از غنچه تازه گل سرخ تا 40 گرم و از خشک آن تا 15 گرم و جانشین آن، هم وزن آن بنفشه و یا ربع وزن آن، مرزنجوش است.
 • خوردن گرد گل بن آن (قسمت کوزه مانند واقع در زیر گلبرگها) قطع اخلاط خونی از سینه می نماید و قابض است و اسهال را بند می آورد.
 • (زرورد- زرورد) اصطلاحاٌ به دانه های ریزی که در وسط گل می باشد، گویند. این دانه گرم و خشک است و اگر 8 گرم از آن با آب خورده شود خونریزی از هر عضوی را بند می آورد و اسهالهای سخت را قطع می کند خصوصا بهتر است که آن را با گل بن مخلوط و بسایند.
 • شیاف آن مقوی رحم است و رطوبات رحم را رفع می کند.
 • تخم گل سرخ از نظر خواص مانند میوه نسترن یا گل سرخ بری است به آن بخش مراجعه فرمایید.
 • روغن گل سرخ: برای تهیه روغن گل سرخ، گلیر گهای تازه بدون گل بن را چیده در روغن کنجد تازه یا روغن زیتون تازه می ریزند و در آفتاب می گذارند و همین که رنگ گلبرگها سفید شد، آن را فشرده و تفاله را خارج می سازند و مجدداٌ گلبرگ تازه در آن می ریزند باز پس از سفید شدن فشرده و تفاله را بیرون می ریزند و این عمل را تا  هفت بار تکرار می کنند تا روغن گل سرخ به دست آید.
 • روش دیگر این است که برگ گل تازه را با هم وزن آن روغن کنجد یا زیتون مخلوط کرده و روی آتش ملایم می جوشانند آنقدر که فقط روغن بماند. این روغن را (دهن ورد مطبوخ) یا روغن گل پخته گویند.
 • روغن گل از نظر طبیعت مركب القوى و معتدل است و خواص آن قابض و محلل و باز کننده گرفتگی ها و انسداد مجاری می باشد و در عین حال مسهل است.
 • اگر بتنهایی و یا با سرکه به پیشانی بمالند برای رفع سردرد و تقویت دماغ و رفع بی خوابی مفید است و مصرف قطره آن در گوش برای تسکین درد گوش و درد سر و مضمضه آن مسکن درد دندان است.
 • خوردن روغن گل سرخ مسهل مواد لزج است و اسهالهای صفراوی را بند می آورد.
 • مسكن التهاب معده و زخم روده ها و دل درد و دل پیچه می باشد و شکم روش را بند می آورد.
 • اماله و تنقیه با گل سرخ برای زخم روده ها و دل درد و دل پیچه که از خوردن فلوس عارض شده باشد، نافع است.
 • مالیدن آن به زخمها برای رویانیدن گوشت بر زخمهای عمیق و خشک کردن رطوبتها و چرکهای جراحات، زخم و زخم آبله مفید است.
 • با سفیده تخم مرغ برای سوختگی آتش و زخمهای حاصله در اثر مالیدن نوره بسیار نافع است.
 • روغن گل سرخ با سرکه برای رفع عرق بدن نافع است.
 • مقدار خوراک آن تا 30 گرم است. جانشین آن هم وزن آن روغن بید و نصف وزن آن روغن بنفشه است.
 • گلاب یا ماء الورد: گلاب از نظر طبیعت مركب القوى است ولی مایل به سردی.
 • خواص آن مقوی قلب و دهانه معده است.
 • خوردن آن برای رفع عوارض حادث از زکام و خونروی از سینه، خشونت سینه، خفقان گرم، درد معده، روده ها، دل پیچه سرد و گرم، درد کبد و طحال مفید است.
 • بو کردن و مالیدن آن برای سردردهای گرم و درد چشم مفید است.
 • اگر با قرنفل مخلوط شود برای سردردهای سرد و ناراحتی های سر نافع است.
 • در بینی گرفتن آن برای تقویت دماغ، حواس، ایجاد نشاط، تقویت دل، رفع خماری، بیهوشی و خفقان مفید است و برای زکام مضر است، برای نیروی جنسی مضر است و موی سر را سفید می کند، از این نظرها باید با نبات و جلاب خورده شود. (جلاب مشروب غير الكلی خنک کننده و طبی است که خواص و طرز ساختن آن در بخش گیاه سرخدار در جلد چهارم آمده است.)
 • مقدار خوراک گلاب تا 90 گرم است. اگر 60 گرم گلاب دو بار مقطر شده یا به  عبارت دیگر گلاب دو آتشه خورده شود، مسهل است.
 • معمولاٌ برای تهیه دم کرده های غنچه خشک گل سرخ 10-20 گرم غنچه خشک گل سرخ را در هزار گرم آب جوش دم می کنند و بتدریج قبل از هر غذا می خورند.
 • گل قند: غنچه گل سرخ ساییده شده 10 واحد، گلاب 20 واحد، قند سفید ساییده شده نرم 65 واحد و گلیسرین 5 واحد. ساییده گل را با گلاب مخلوط کرده 2-3 ساعت می گذارند بماند بعد قند و گلیسرین را به آن می افزایند و به دقت مخلوط می کنند. این گل قند از داروهای گیاهی قابض است. مقدار خوراک آن متفاوت می باشد و ممکن است در موارد مختلف و در سنین متفاوت از 20-40 گرم باشد.
 • عسل وردی: غنچه گل سرخ ساییده 10 واحد، عسل سفید 60 واحد و الكل 30 درجه به مقدار کافی. گل ساییده شده را در ظرفی ریخته و به قدری الکل روی آن می ریزند که 30 واحد تنطور به دست آید و این تنطور را در حمام ماریه تبخیر می نمایند تا 15 واحد باقی بماند. سپس عسل را افزوده و کف آن را گرفته با کاغذ صاف می نمایند.
 • غرغره گل سرخ: 30 گرم عسل وردی را با 200 گرم آب صاف مخلوط کنند. فرآورده تهیه شده از عوامل قابضه ضعیف است و اگر تا 30 گرم سرکه وردی به این غرغره بیفزایند بسیار قوی می شود، و اثر آن خیلی بیشتر است.
 • سرکه گل سرخ: گل سرخ خشک نیم کوب 10 واحد، اسید استیک متبلور 2 واحد، سرکه 98 واحد، همه را مخلوط کرده مدت 8 روز بخیسانند و گاه گاه به هم بزند و با فشار از پارچه گذرانیده و با کاغذ صاف کنند. این محصول از عوامل قابضه نامبرده است. مقدار خوراک آن از 10-30 گرم است. در مورد غرغره نیز استعمال می شود.
 • شربت گل سرخ مکرر: غنچه گل سرخ تازه 4 واحد، آب جوش 5 واحد و شکر سفید 1 واحد. گل را 4 قسمت کرده و هر قسمت را در آب بجوشانند تا یک جزء از آب بخار گردد و صاف کنند و قسمت دیگر را افزوده و بجوشانند تا باز یک جزء دیگر آب بخار گردد و همچنین باقی قسمتها را افزوده و صاف کنند، بعد شکر را مخلوط کرده قوام آورند. 50 گرم از این شربت مسهل خوبی است و تا 150 گرم هم می شود مصرف نمود.

 


ترکیبات شیمیایی
از نظر ترکیبات شیمیایی در گلبرگها و غنچه های گل سرخ که در طب سنتی مستعمل است مقداری تانن و یک ماده رنگی و کمی اسانس و مواد چرب و گالیک اسید یافت می شود. غنچه ها که قبل از شکفته شدن چیده می شوند هر چقدر بیشتر قرمز شده باشد، مقدار تانن آنها که ماده عامل است، بیشتر است.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گل سرخ Rosa gallica L”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *